Podatność CVE-2009-4989


Publikacja: 2010-08-25   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in index.php in AJ Auction Pro OOPD 3.0 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the txtkeyword parameter in a search action.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
AJauctionPro Oopd 3.0 (Search) Remote XSS Vulnerability
599eme Man
27.08.2010

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Ajsquare -> Aj auction pro-oopd 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/35968
http://secunia.com/advisories/36163
http://packetstormsecurity.org/0908-exploits/ajauctionprooopd-xss.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top