Podatność CVE-2009-5098


Publikacja: 2011-09-13   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The LunaSysMgr process in Palm Pre WebOS 1.1 and earlier, when not viewing web pages in landscape mode, allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a web page containing a long string following a refresh tag, which triggers a floating point exception.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Palm Pre WebOS version <= 1.1 Floating Point Exception
PalmPreHacker
17.09.2011

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.4/10
6.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
HP -> Palm pre webos 

 Referencje:
http://kb.palm.com/wps/portal/kb/na/pre/p100eww/sprint/solutions/article/50607_en.html#12
http://securityreason.com/securityalert/8373
http://tlhsecurity.blogspot.com/2009/10/palm-pre-webos-version-11-floating.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/507126/100/0/threaded

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top