Podatność CVE-2010-0313


Publikacja: 2010-01-14   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The core_get_proxyauth_dn function in ns-slapd in Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 7.0 allows remote attackers to cause a denial of service (NULL pointer dereference and daemon crash) via a crafted LDAP Search Request message.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> Java system directory server 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/55511
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/0085
http://www.securityfocus.com/bid/37699
http://securitytracker.com/id?1023431
http://secunia.com/advisories/37978
http://intevydis.blogspot.com/2010/01/sun-directory-server-70.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top