Podatność CVE-2010-0435


Publikacja: 2010-08-24   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The Hypervisor (aka rhev-hypervisor) in Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV) 2.2, and KVM 83, when the Intel VT-x extension is enabled, allows guest OS users to cause a denial of service (NULL pointer dereference and host OS crash) via vectors related to instruction emulation.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.9/10
3.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Redhat -> Enterprise virtualization 
Redhat -> KVM 

 Referencje:
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2010-0627.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2010-0622.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=570528
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0012
http://secunia.com/advisories/42778
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2011-01/msg00000.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top