Podatność CVE-2010-0686


Publikacja: 2010-04-01   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
WebAccess in VMware VirtualCenter 2.0.2 and 2.5, VMware Server 2.0, and VMware ESX 3.0.3 and 3.5 allows remote attackers to leverage proxy-server functionality to spoof the origin of requests via unspecified vectors, related to a "URL forwarding vulnerability."

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Vmware -> Esx server 
Vmware -> Server 
Vmware -> Virtualcenter 

 Referencje:
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2010-0005.html
http://www.securityfocus.com/bid/39037
http://lists.vmware.com/pipermail/security-announce/2010/000086.html
http://www.securitytracker.com/id?1023769

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top