Podatność CVE-2010-0708


Publikacja: 2010-02-25   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple unspecified vulnerabilities in (1) ns-slapd and (2) slapd.exe in Sun Directory Server Enterprise Edition 7.0, Sun Java System Directory Server 5.2, and Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.0 through 6.3.1 allow remote attackers to cause a denial of service (daemon crash) via a crafted LDAP search request.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> Java system directory server 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-275711-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-21-143884-01-1
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/56603
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-77-1021788.1-1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top