Podatność CVE-2010-0990


Publikacja: 2010-06-15   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Stack-based buffer overflow in Creative Software AutoUpdate Engine ActiveX Control 2.0.12.0, as used in Creative Software AutoUpdate 1.40.01, allows remote attackers to execute arbitrary code via vectors related to the BrowseFolder method.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Creative Software AutoUpdate Engine 2 ActiveX Control Buffer Overflow
Secunia Research
16.06.2010

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Creative -> Autoupdate 
Creative -> Autoupdate engine activex control 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/511795/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/40768

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top