Podatność CVE-2010-1039


Publikacja: 2010-05-20   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Format string vulnerability in the _msgout function in rpc.pcnfsd in IBM AIX 6.1, 5.3, and earlier; IBM VIOS 2.1, 1.5, and earlier; NFS/ONCplus B.11.31_09 and earlier on HP HP-UX B.11.11, B.11.23, and B.11.31; and SGI IRIX 6.5 allows remote attackers to execute arbitrary code via an RPC request containing format string specifiers in an invalid directory name.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
HP-UX Running ONCPlus, Remote Denial of Service (DoS), PE
HP
25.05.2010
High
rpc.pcnfsd Remote Format String Exploit
Rodrigo Rubira B...
21.07.2010

Typ:

CWE-134

(Uncontrolled Format String)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SGI -> IRIX 
IBM -> VIOS 
IBM -> AIX 
HP -> Nfs/oncplus 

 Referencje:
http://aix.software.ibm.com/aix/efixes/security/pcnfsd_advisory.asc
http://marc.info/?l=bugtraq&m=127428077629933&w=2
http://securitytracker.com/id?1024016
http://www.checkpoint.com/defense/advisories/public/2010/cpai-13-May.html
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg1IZ73590
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg1IZ73599
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg1IZ73681
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg1IZ73757
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg1IZ73874
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg1IZ75369
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg1IZ75440
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg1IZ75465
http://www.securityfocus.com/archive/1/511405/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/40248
http://www.securitytracker.com/id?1023994
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/1199
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/1211
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/1212
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/1213
http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/subscriptions/pqvcmjd?mode=18&ID=5088
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/58718
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A11986
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A12103

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top