Podatność CVE-2010-1042


Publikacja: 2010-03-22   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Microsoft Windows Media Player 11 does not properly perform colorspace conversion, which allows remote attackers to cause a denial of service (memory corruption) or possibly execute arbitrary code via a crafted .AVI file. NOTE: the provenance of this information is unknown; the details are obtained solely from third party information.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Windows media player 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/57205
http://www.securityfocus.com/bid/38790

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top