Podatność CVE-2010-1044


Publikacja: 2010-03-22   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in Login.do in ManageEngine OpUtils 5.0 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the isHttpPort parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
ManageEngine OpUtils 5 \"Login.DO\" SQL Injection Vulnerability
Asheesh Anaconda
23.03.2010

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Manageengine -> Oputils 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/56102
http://www.securityfocus.com/bid/38082
http://www.exploit-db.com/exploits/11330
http://packetstormsecurity.org/1002-exploits/oputils_5-sql.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top