Podatność CVE-2010-1116


Publikacja: 2010-03-25   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
LookMer Music Portal stores sensitive information under the web root with insufficient access control, which allows remote attackers to download a database via a direct request for dbmdb/LookMerSarkiMDB.mdb.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
LookMer Music Portal Database Disclosure Vulnerability
LionTurk
28.03.2010

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Aspindir -> Lookmer muzik portal 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/55751
http://www.packetstormsecurity.com/1001-exploits/lookmer-disclose.txt
http://secunia.com/advisories/38247
http://osvdb.org/61845

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top