Podatność CVE-2010-1137


Publikacja: 2010-04-01   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in WebAccess in VMware VirtualCenter 2.0.2 and 2.5 and VMware ESX 3.0.3 and 3.5, and the Server Console in VMware Server 1.0, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the name of a virtual machine.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Vmware -> Esx server 
Vmware -> Server 
Vmware -> Virtualcenter 

 Referencje:
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2010-0005.html
http://lists.vmware.com/pipermail/security-announce/2010/000086.html
http://www.securitytracker.com/id?1023769
http://www.securityfocus.com/bid/39037
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-201209-25.xml
http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:6863

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top