Podatność CVE-2010-1455


Publikacja: 2010-05-12   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The DOCSIS dissector in Wireshark 0.9.6 through 1.0.12 and 1.2.0 through 1.2.7 allows user-assisted remote attackers to cause a denial of service (application crash) via a malformed packet trace file.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Wireshark -> Wireshark 
Ethereal group -> Ethereal 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/1081
https://bugs.wireshark.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=4646
https://bugs.wireshark.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=4644
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/58362
http://www.wireshark.org/security/wnpa-sec-2010-04.html
http://www.wireshark.org/security/wnpa-sec-2010-03.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0212
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0076
http://www.securityfocus.com/bid/39950
http://www.osvdb.org/64363
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2010/05/07/7
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2010:099
http://secunia.com/advisories/43068
http://secunia.com/advisories/42877
http://secunia.com/advisories/39661
http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:7331
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2011-01/msg00006.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2011-01/msg00003.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top