Podatność CVE-2010-1572


Publikacja: 2010-06-09   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the tech support diagnostic shell in Cisco Application Extension Platform (AXP) 1.1 and 1.1.5 allows local users to obtain sensitive configuration information and gain administrator privileges via unspecified API calls.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Cisco -> Application extension framework 

 Referencje:
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisory09186a0080b3290b.shtml
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/59271
http://www.securityfocus.com/bid/40682

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top