Podatność CVE-2010-2003


Publikacja: 2010-05-20   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in misc/get_admin.php in Advanced Poll 2.08 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the mysql_host parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Advanced Poll 2.08 XSS vulnerability
htbridge
27.05.2010

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Proxy2 -> Advanced poll 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.org/1005-exploits/advancedpoll208-xss.txt
http://www.htbridge.ch/advisory/xss_vulnerability_in_advanced_poll.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/511210/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/40045
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/58503

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top