Podatność CVE-2010-2055


Publikacja: 2010-07-22   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Ghostscript 8.71 and earlier reads initialization files from the current working directory, which allows local users to execute arbitrary PostScript commands via a Trojan horse file, related to improper support for the -P- option to the gs program, as demonstrated using gs_init.ps, a different vulnerability than CVE-2010-4820.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Ghostscript 8.64 executes random code at startup
ne01026
22.07.2010

Typ:

CWE-17

(Code)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Artifex -> Afpl ghostscript 
Artifex -> Ghostscript fonts 
Artifex -> Gpl ghostscript 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=599564
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2012-0095.html
https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=608071
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/1757
http://www.securityfocus.com/archive/1/511476
http://www.securityfocus.com/archive/1/511474
http://www.securityfocus.com/archive/1/511472
http://www.securityfocus.com/archive/1/511433
http://www.osvdb.org/66247
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-201412-17.xml
http://secunia.com/advisories/40532
http://secunia.com/advisories/40475
http://secunia.com/advisories/40452
http://savannah.gnu.org/forum/forum.php?forum_id=6368
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2010-08/msg00001.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2010-July/043948.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2010-July/043913.html
http://bugs.ghostscript.com/show_bug.cgi?id=691350
http://bugs.ghostscript.com/show_bug.cgi?id=691339
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=583316
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=583183

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top