Podatność CVE-2010-2084


Publikacja: 2010-05-27   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Microsoft ASP.NET 2.0 does not prevent setting the InnerHtml property on a control that inherits from HtmlContainerControl, which allows remote attackers to conduct cross-site scripting (XSS) attacks via vectors related to an attribute.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Asp.net 

 Referencje:
http://www.communities.hp.com/securitysoftware/blogs/spilabs/archive/2010/03/30/configuration-is-half-the-battle-asp-net-and-cross-site-scripting.aspx

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top