Podatność CVE-2010-2149


Publikacja: 2010-06-03   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Session fixation vulnerability in Fujitsu e-Pares V01 L01, L03, L10, L20, L30 allows remote attackers to hijack web sessions via unspecified vectors.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
4.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Fujitsu -> E-pares 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/40513
http://software.fujitsu.com/jp/security/vulnerabilities/jvn-36925871-58439007-82465391.html
http://secunia.com/advisories/40029
http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2010/JVNDB-2010-000023.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN36925871/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top