Podatność CVE-2010-2253


Publikacja: 2010-07-06   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
lwp-download in libwww-perl before 5.835 does not reject downloads to filenames that begin with a . (dot) character, which allows remote servers to create or overwrite files via (1) a 3xx redirect to a URL with a crafted filename or (2) a Content-Disposition header that suggests a crafted filename, and possibly execute arbitrary code as a consequence of writing to a dotfile in a home directory.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
multiple http client unexpected download filename
Daniele Bianco
09.07.2010

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Search.cpan -> Libwww-perl 
Gisle aas -> Libwww-perl 

 Referencje:
http://cpansearch.perl.org/src/GAAS/libwww-perl-5.836/Changes
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2010-November/050232.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2010-November/050245.html
http://marc.info/?l=oss-security&m=127411372529485&w=2
http://marc.info/?l=oss-security&m=127611288927500&w=2
http://www.ocert.org/advisories/ocert-2010-001.html
http://www.ubuntu.com/usn/USN-981-1
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/2872
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=591580
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=602800

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top