Podatność CVE-2010-2363


Publikacja: 2010-08-30   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The IPv6 Unicast Reverse Path Forwarding (RPF) implementation on the SEIL/X1, SEIL/X2, and SEIL/B1 routers with firmware 1.00 through 2.73, when strict mode is used, does not properly drop packets, which might allow remote attackers to bypass intended access restrictions via a spoofed IP address.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
IIJ -> Seil/b1 firmware 
IIJ -> Seil/x1 firmware 
IIJ -> Seil/x2 firmware 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/61382
http://www.seil.jp/seilseries/security/2010/a00875.php
http://secunia.com/advisories/41088
http://jvndb.jvn.jp/en/contents/2010/JVNDB-2010-000032.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN12683004/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top