Podatność CVE-2010-2523


Publikacja: 2010-07-13   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple buffer overflows in ha.c in the mipv6 daemon in UMIP 0.4 allow remote attackers to have an unspecified impact via a crafted (1) ND_OPT_PREFIX_INFORMATION or (2) ND_OPT_HOME_AGENT_INFO packet.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Linux-ipv6 -> UMIP 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2010/07/06/5
http://www.securityfocus.com/bid/41522
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2010/07/09/1
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2010/07/07/4
http://marc.info/?l=oss-security&m=127859390815405&w=2
http://marc.info/?l=oss-security&m=127850299910685&w=2
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2010-10/msg00006.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top