Podatność CVE-2010-2590


Publikacja: 2010-12-21   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Heap-based buffer overflow in the CrystalReports12.CrystalPrintControl.1 ActiveX control in PrintControl.dll 12.3.2.753 in SAP Crystal Reports 2008 SP3 Fix Pack 3.2 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long ServerResourceVersion property value.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
SAP Crystal Reports Print ActiveX Control Buffer Overflow
Secunia Research...
23.12.2010
High
Crystal Reports CrystalPrintControl ActiveX ServerResourceVersion Property Overflow
Juan vazquez
18.12.2012

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SAP -> Crystal reports 

 Referencje:
http://pocoftheday.blogspot.com/2010/12/crystal-reports-viewer-1200549-activex.html
http://www.exploit-db.com/exploits/15733
http://www.securityfocus.com/archive/1/515369/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/45387
http://www.securitytracker.com/id?1024915
https://service.sap.com/sap/support/notes/1539269

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top