Podatność CVE-2010-2824


Publikacja: 2010-08-17   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability on the Cisco Application Control Engine (ACE) Module with software A2(1.x) before A2(1.6), A2(2.x) before A2(2.3), and A2(3.x) before A2(3.1) for Catalyst 6500 series switches and 7600 series routers allows remote attackers to cause a denial of service (device reload) via a sequence of SSL packets, aka Bug ID CSCta20756.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Cisco -> Ace module 

 Referencje:
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisory09186a0080b4091d.shtml

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top