Podatność CVE-2010-3017


Publikacja: 2010-09-09   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in RSA Access Manager Agent 4.7.1 before 4.7.1.7, when RSA Adaptive Authentication Integration is enabled, allows remote attackers to bypass authentication and obtain sensitive information via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:A/AC:M/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.7/10
6.9/10
5.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
RSA -> Access manager agent 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2010-09/0057.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top