Podatność CVE-2010-3018


Publikacja: 2010-09-09   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
RSA Access Manager Server 5.5.3 before 5.5.3.172, 6.0.4 before 6.0.4.53, and 6.1 before 6.1.2.01 does not properly perform cache updates, which allows remote attackers to obtain sensitive information via unspecified vectors.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
RSA -> Access manager server 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2010-09/0056.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top