Podatność CVE-2010-3028


Publikacja: 2010-08-16   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The Aardvertiser component before 2.2.1 for Joomla! uses insecure permissions (777) in unspecified folders, which allows local users to modify, create, or delete certain files.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.6/10
4.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Simon philips -> Aardvertiser 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/60927
http://www.securityfocus.com/bid/42239
http://www.osvdb.org/66924
http://sourceforge.net/projects/aardvertiser/forums/forum/989030/topic/3788365
http://secunia.com/advisories/40882

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top