Podatność CVE-2010-3321


Publikacja: 2010-10-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
RSA Authentication Client 2.0.x, 3.0, and 3.5.x before 3.5.3 does not properly handle a SENSITIVE or NON-EXTRACTABLE tag on a secret key object that is stored on a SecurID 800 authenticator, which allows local users to bypass intended access restrictions and read keys via unspecified PKCS#11 API requests.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
RSA RSAR Authentication Client Authenticator Issues
Graham Steele
09.10.2010

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.5/10
2.9/10
2.7/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
RSA -> Authentication client 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/514153/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/43795

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top