Podatność CVE-2010-3386


Publikacja: 2010-10-20   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
usttrace in LTTng Userspace Tracer (aka UST) 0.7 places a zero-length directory name in the LD_LIBRARY_PATH, which allows local users to gain privileges via a Trojan horse shared library in the current working directory.

Typ:

CWE-DesignError

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Lttng -> UST 

 Referencje:
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=598309

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top