Podatność CVE-2010-3484


Publikacja: 2010-09-22   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in common.php in LightNEasy 3.2.1 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the handle parameter to LightNEasy.php, a different vector than CVE-2008-6593.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
LightNEasy CMS 3.2.1 remote blind SQL injection vulnerability
Stephan Sattler
22.09.2010

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Lightneasy -> Lightneasy 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/2457
http://www.securityfocus.com/bid/43330
http://www.exploit-db.com/exploits/15060
http://secunia.com/advisories/41502
http://packetstormsecurity.org/1009-exploits/lightneasy-sql.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top