Podatność CVE-2010-3718


Publikacja: 2011-02-10   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Apache Tomcat 7.0.0 through 7.0.3, 6.0.x, and 5.5.x, when running within a SecurityManager, does not make the ServletContext attribute read-only, which allows local web applications to read or write files outside of the intended working directory, as demonstrated using a directory traversal attack.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Apache Tomcat Local bypass of security manger file permissions
Tomcat security ...
12.02.2011

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:H/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.2/10
2.9/10
1.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Apache -> Tomcat 

 Referencje:
http://lists.apple.com/archives/Security-announce/2011//Oct/msg00003.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2011-04/msg00000.html
http://marc.info/?l=bugtraq&m=130168502603566&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=132215163318824&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=136485229118404&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=139344343412337&w=2
http://securityreason.com/securityalert/8072
http://support.apple.com/kb/HT5002
http://support.novell.com/docs/Readmes/InfoDocument/patchbuilder/readme_5098550.html
http://tomcat.apache.org/security-5.html
http://tomcat.apache.org/security-6.html
http://tomcat.apache.org/security-7.html
http://www.debian.org/security/2011/dsa-2160
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2011:030
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2011-0791.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2011-0896.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2011-0897.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2011-1845.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/516211/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/46177
http://www.securitytracker.com/id?1025025
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/65159
https://lists.apache.org/thread.html/06cfb634bc7bf37af7d8f760f118018746ad8efbd519c4b789ac9c2e@%3Cdev.tomcat.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/8dcaf7c3894d66cb717646ea1504ea6e300021c85bb4e677dc16b1aa@%3Cdev.tomcat.apache.org%3E
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A12517
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A13969
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A19379

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top