Podatność CVE-2010-4296


Publikacja: 2010-12-06   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
vmware-mount in VMware Workstation 7.x before 7.1.2 build 301548 on Linux, VMware Player 3.1.x before 3.1.2 build 301548 on Linux, VMware Server 2.0.2 on Linux, and VMware Fusion 3.1.x before 3.1.2 build 332101 does not properly load libraries, which allows host OS users to gain privileges via vectors involving shared object files.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Vmware -> Fusion 
Vmware -> Player 
Vmware -> Server 
Vmware -> Workstation 

 Referencje:
http://lists.vmware.com/pipermail/security-announce/2010/000112.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/514995/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/45168
http://www.securitytracker.com/id?1024819
http://www.securitytracker.com/id?1024820
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2010-0018.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/3116

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top