Podatność CVE-2010-4495


Publikacja: 2010-12-17   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the ActiveMatrix Runtime component in TIBCO ActiveMatrix Service Grid 3.0.0, 3.0.1, and 3.1.0; ActiveMatrix Service Bus 3.0.0 and 3.0.1; ActiveMatrix BusinessWorks Service Engine 5.9.0; ActiveMatrix BPM 1.0.1 and 1.0.2; Silver BPM Service 1.0.1; and Silver CAP Service 1.0.0 allows remote authenticated users to execute arbitrary code via vectors related to JMX connections.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Tibco -> Activematrix bpm 
Tibco -> Activematrix businessworks service engine 
Tibco -> Activematrix service bus 
Tibco -> Activematrix service grid 
Tibco -> Silver bpm service 
Tibco -> Silver cap service 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/3241
http://www.tibco.com/multimedia/activematrix_advisory_20101214_tcm8-12728.txt
http://www.securitytracker.com/id?1024894
http://www.securityfocus.com/bid/45400
http://secunia.com/advisories/42640

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top