Podatność CVE-2010-4499


Publikacja: 2011-01-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Session fixation vulnerability in Collaborative Information Manager server, as used in TIBCO Collaborative Information Manager before 8.1.0 and ActiveCatalog before 1.0.1, allows remote attackers to hijack web sessions via unspecified vectors.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Tibco -> Activecatalog 
Tibco -> Collaborative information manager 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/64523
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0037
http://www.tibco.com/services/support/advisories/cim-advisory_20100105.jsp
http://www.tibco.com/multimedia/cim_advisory_20110105_tcm8-12765.txt
http://www.securitytracker.com/id?1024942
http://www.securityfocus.com/bid/45691
http://secunia.com/advisories/42791
http://osvdb.org/70374

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top