Podatność CVE-2010-4818


Publikacja: 2012-09-05   Modyfikacja: 2012-09-06

Opis:
The GLX extension in X.Org xserver 1.7.7 allows remote authenticated users to cause a denial of service (server crash) and possibly execute arbitrary code via (1) a crafted request that triggers a client swap in glx/glxcmdsswap.c; or (2) a crafted length or (3) a negative value in the screen field in a request to glx/glxcmds.c.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.5/10
10/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
X.org -> X.org 

 Referencje:
http://cgit.freedesktop.org/xorg/xserver/commit?id=ec9c97c6bf70b523bc500bd3adf62176f1bb33a4
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=740954
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=28823
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2011/09/23/6
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2011/09/23/4
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2011/09/22/7
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2011-1360.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2011-1359.html
http://cgit.freedesktop.org/xorg/xserver/commit?id=6c69235a9dfc52e4b4e47630ff4bab1a820eb543
http://cgit.freedesktop.org/xorg/xserver/commit?id=3f0d3f4d97bce75c1828635c322b6560a45a037f

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top