Podatność CVE-2010-4840


Publikacja: 2011-09-27   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple buffer overflows in the Syslog server in ManageEngine EventLog Analyzer 6.1 allow remote attackers to cause a denial of service (SysEvttCol.exe process crash) or possibly execute arbitrary code via a long Syslog PRI message header to UDP port (1) 513 or (2) 514.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Manageengine -> Eventlog analyzer 

 Referencje:
http://www.solutionary.com/index/SERT/Vuln-Disclosures/ManageEngine-Eventlog-Analyzer-Syslog-Renite-DoS-vuln.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top