Podatność CVE-2010-4841


Publikacja: 2011-09-27   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in ManageEngine EventLog Analyzer 6.1 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) HOST_ID, (2) OS, (3) GROUP, (4) exportFile, (5) load, (6) type, or (7) tab parameter to INDEX.do, the (8) reported parameter to INDEX2.do, the (9) gId parameter to hostlist.do, the (10) newWindow parameter to globalSettings.do, or the (11) STATUS parameter to enableHost.do.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Manageengine -> Eventlog analyzer 

 Referencje:
http://www.solutionary.com/index/SERT/Vuln-Disclosures/ManageEngine-XSS-vulnerabilities.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top