Podatność CVE-2010-4855


Publikacja: 2011-10-05   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in oku.asp in xWeblog 2.2 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the makale_id parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
xWeblog 2.2 remote SQL injection vulnerability
KnocKout
09.10.2010

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aspindir -> Xweblog 

 Referencje:
http://www.exploit-db.com/exploits/15218
http://securityreason.com/securityalert/8414
http://secunia.com/advisories/41708
http://packetstormsecurity.org/1010-exploits/xweblog22-sql.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top