Podatność CVE-2010-4981


Publikacja: 2011-11-01   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in trackads.php in YourFreeWorld Banner Management allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id parameter. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Yourfreeworld -> Banner management 

 Referencje:
http://www.exploit-db.com/exploits/13929
http://www.securityfocus.com/bid/40978
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/59558

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top