Podatność CVE-2010-5191


Publikacja: 2012-08-26   Modyfikacja: 2012-08-27

Opis:
Multiple cross-site request forgery (CSRF) vulnerabilities on the Blue Coat ProxyAV appliance before 3.2.6.1 allow remote attackers to hijack the authentication of administrators for requests that (1) change a password, (2) modify a policy, or (3) restart the device.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Bluecoat -> Proxyav 
Bluecoat -> AVOS 

 Referencje:
https://kb.bluecoat.com/index?page=content&id=SA46

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top