Podatność CVE-2010-5283


Publikacja: 2012-11-26   Modyfikacja: 2012-11-27

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in OpenText ECM (formerly Livelink ECM) 9.7.1 allows remote attackers to hijack the authentication of administrators for requests that change folder and resource permissions.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
OpenText LiveLink 9.7.1 cross site request forgeryd cross site scripting
Alejandro Ramos
25.09.2010

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Opentext -> Livelink ecm 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2010-09/0359.html
http://packetstormsecurity.org/1009-exploits/opentext-xsrfxss.txt
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/62057

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top