Podatność CVE-2011-0322


Publikacja: 2011-03-16   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in EMC RSA Access Manager Server 5.5.x, 6.0.x, and 6.1.x allows remote attackers to access resources via unknown vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
RSA, The Security Division of EMC, announces a fix for potential security vulnerability in RSA Access Manager Server
EMC Product Secu...
18.03.2011

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
RSA -> Access manager server 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/8142
http://www.securityfocus.com/archive/1/517023/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/46875
http://www.securitytracker.com/id?1025214
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0676
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/66104

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top