Podatność CVE-2011-0729


Publikacja: 2011-04-29   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
dbus_backend/ls-dbus-backend in the D-Bus backend in language-selector before 0.6.7 does not restrict access on the basis of a PolicyKit check result, which allows local users to modify the /etc/default/locale and /etc/environment files via a (1) SetSystemDefaultLangEnv or (2) SetSystemDefaultLanguageEnv call.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Ubuntu -> Language-selector 

 Referencje:
https://launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/0.6.7
http://www.securityfocus.com/bid/47502
https://launchpad.net/bugs/764397
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/1032
http://www.ubuntuupdates.org/packages/show/307975
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1115-1/
http://secunia.com/advisories/44214

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top