Podatność CVE-2011-0975


Publikacja: 2011-02-10   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Stack-based buffer overflow in BMC PATROL Agent Service Daemon for in Performance Analysis for Servers, Performance Assurance for Servers, and Performance Assurance for Virtual Servers 7.4.00 through 7.5.10; Performance Analyzer and Performance Predictor for Servers 7.4.00 through 7.5.10; and Capacity Management Essentials 1.2.00 (7.4.15) allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted length value in a BGS_MULTIPLE_READS command to TCP port 6768.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
BMC PATROL Agent Service Daemon BGS_MULTIPLE_READS Remote Code Execution Vulnerability
Manuel Santamari...
14.02.2011

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
BMC -> Capacity management essentials 
BMC -> Performance analysis for servers 
BMC -> Performance analyzer for servers 
BMC -> Performance assurance for servers 
BMC -> Performance assurance for virtual servers 
BMC -> Performance predictor for servers 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/8076
http://www.securityfocus.com/archive/1/516188/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/46151
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0286
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-11-039
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/65135

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top