Podatność CVE-2011-1676


Publikacja: 2011-04-09   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
mount in util-linux 2.19 and earlier does not remove the /etc/mtab.tmp file after a failed attempt to add a mount entry, which allows local users to trigger corruption of the /etc/mtab file via multiple invocations.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
4.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Linux -> Util-linux 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=688980
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/66704
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/04/01/2
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/31/4
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/31/3
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/22/6
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/22/4
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/15/6
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/14/7
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/14/5
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/14/16
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/07/9
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/05/7
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/05/3
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/04/9
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/04/12
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/04/11
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/04/10

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top