Podatność CVE-2011-1677


Publikacja: 2011-04-09   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
mount in util-linux 2.19 and earlier does not remove the /etc/mtab~ lock file after a failed attempt to add a mount entry, which has unspecified impact and local attack vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Linux -> Util-linux 

 Referencje:
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/04/10
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/04/11
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/04/12
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/04/9
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/05/3
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/05/7
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/07/9
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/14/16
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/14/5
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/14/7
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/15/6
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/22/4
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/22/6
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/31/3
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/03/31/4
http://openwall.com/lists/oss-security/2011/04/01/2
http://secunia.com/advisories/48114
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2011-1691.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=688980
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/66703

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top