Podatność CVE-2011-1803


Publikacja: 2019-11-12   Modyfikacja: 2019-11-14

Opis:
An issue exists in third_party/WebKit/Source/WebCore/svg/animation/SVGSMILElement.h in WebKit in Google Chrome before Blink M11 and M12 when trying to access a removed smil element.

Typ:

CWE-415

(Double Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Google -> Blink 

 Referencje:
http://trac.webkit.org/changeset/86748
https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=82516

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top