Podatność CVE-2011-1952


Publikacja: 2011-06-06   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
common.php in Post Revolution before 0.8.0c-2 allows remote attackers to cause a denial of service (infinite loop) via malformed HTML markup, as demonstrated by an a< sequence.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Post Revolution 0.8.0c Multiple Remote Vulnerabilities
Javier Bassi
09.06.2011

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Postrev -> Post revolution 

 Referencje:
http://javierb.com.ar/2011/06/01/postrev-vunls/
http://postrev.com.ar/verpost.php?id_noticia=59
http://securityreason.com/securityalert/8270
http://www.securityfocus.com/archive/1/518205/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/47967

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top