Podatność CVE-2011-2020


Publikacja: 2011-05-20   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in TIBCO iProcess Engine before 11.1.3 and iProcess Workspace before 11.3.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Tibco -> Iprocess engine 
Tibco -> Iprocess workspace 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/47921
http://www.tibco.com/multimedia/iprocess_advisory_20110518_tcm8-13710.txt
http://www.tibco.com/services/support/advisories/iprocess-advisory_20110518.jsp
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/1272
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/67537

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top