Podatność CVE-2011-2263


Publikacja: 2011-07-20   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in Sun Integrated Lights Out Manager in Oracle SysFW 8.0.3.b or earlier for various Oracle SPARC T3, SPARC Netra T3, Sun Blade, and Sun Fire servers allows local users to affect confidentiality via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Oracle -> Sun fire x4170 
Oracle -> Sysfw 
Oracle -> Sun fire x4170 m2 
Oracle -> Netra sparc t3-1 
Oracle -> Sun fire x4270 
Oracle -> Sparc t3-1 
Oracle -> Sun fire x4270 m2 
Oracle -> Sparc t3-1b 
Oracle -> Sun fire x4275 
Oracle -> Sparc t3-3 
Oracle -> Sun fire x4470 
Oracle -> Sparc t3-4 
Oracle -> Sun fire x4470 m2 
Oracle -> Sun blade x6250 
Oracle -> Sun fire x4540 
Oracle -> Sun blade x6270 
Oracle -> Sun blade x6270 m2 
Oracle -> Sun blade x6275 
Oracle -> Sun blade x6275 m2 
Oracle -> Sun blade x6440 m2 
Oracle -> Sun blade x6450 
Oracle -> Sun fire x2270 
Oracle -> Sun fire x2270 m2 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA11-201A.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujuly2011-313328.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top