Podatność CVE-2011-2411


Publikacja: 2011-10-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability on HP NonStop Servers with software H06.x through H06.23.00 and J06.x through J06.12.00, when Samba is used, allows remote authenticated users to execute arbitrary code via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Samba -> Samba 
HP -> Nonstop server software 
HP -> Nonstop server 

 Referencje:
http://www.itrc.hp.com/service/cki/docDisplay.do?docId=emr_na-c03008543

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top